Zasady kierowania i przyjęcia do Oddziału Rehabilitacyjnego w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju.

Informujemy, że świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Do wystawiania skierowań do leczenia w oddziale rehabilitacyjnym upoważnieni są lekarze nw. oddziałów szpitalnych
 • urazowo – ortopedycznych;
 • chirurgicznych;
 • neurochirurgicznych;
 • neurologicznych;
 • reumatologicznych;
W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni
 • rehabilitacyjnej;
 • urazowo-ortopedycznej;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej;
Wymagane dokumenty do przyjęcia pacjenta na oddział rehabilitacji naszego szpitala:
 • e-skierowanie;
 • skala Barthel wystawiona przez lekarza;
 • kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania.

Pobierz  wymagane dokumenty.

Dokumenty można złożyć osobiście lub listownie (list polecony) na adres naszej placówki:

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju   

ul. Okrzei 1

57-350 Kudowa-Zdrój

 

Termin przyjęcia do szpitala

Termin przyjęcia do szpitala uzależniony jest od liczby oczekujących pacjentów spełniających kryteria medyczne i pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością.

Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.

Informacje dodatkowe

 1. Oddział Rehabilitacyjny:
 • zapewnia zakwaterowanie wyłącznie w pokojach dwuosobowych (ODDZIAŁ NIE ZAPEWNIA POKOI JEDNOOSOBOWYCH);
 • nie zapewnia tych samych terminów oraz zakwaterowań rodzinnych, w tym małżeńskich;
 • w przypadku małżeństw, które otrzymały skierowania w tym samym terminie gwarantuje miejsce kobiecie w pokoju żeńskim, mężczyźnie w pokoju męskim;
 • zapewnia przyjęcie zgodnie z kwalifikacją lekarską (pilna, stabilna) oraz kolejką oczekujących;
 • nie prowadzi rezerwacji pokoi.

        2. Informacje dotyczące zasad przyjmowania skierowań na Oddział Rehabilitacyjny udzielane są pod nr telefonu 746 326 108 lub 746 326 103 od pn. do pt. w godz. 7.25-15.00.