Lekarz prowadzący

lek. Beata Czapla
specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Bogusława Pieronek

Personel oddziału
 • lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, chorób wewnętrznych
 • pielęgniarki
 • fizjoterapeuci
 • terapeuta zajęciowy

 

Informacja: 746 326 108 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00)

Pielęgniarki: 746 326 418

Podstawowe cele i zakres świadczeń

Kompleksowa rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu

 • w chorobie zwyrodnieniowej stawów
 • w zespołach bólowych kręgosłupa
 • po leczeniu operacyjnym w schorzeniach kości i stawów
 • po złamaniach leczonych unieruchomieniem
 • po uszkodzeniach tkanek miękkich (mięśni, więzadeł), stłuczeniach, zwichnięciach
 • po wszelkich zabiegach operacyjnych ortopedycznych
 • po amputacjach z różnych powodów, również naczyniowych
 • nauka posługiwania się protezą
 • nauka życia z endoprotezą stawów
 • nauka życia na wózku inwalidzkim po złamaniach kręgosłupa
Co pacjent wiedzieć powinien

Do przyjęcia na oddział należy się zgłosić w wyznaczonym dniu z:

 • dowodem tożsamości;
 • dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego;
 • dokumentacją medyczną inną niż złożoną w naszym szpitalu(np. zdjęcia rtg, TK i inne);
 • stosowanym zaopatrzeniem ortopedycznym;
 • stale przyjmowanymi lekami.

oraz niezbędne będą:

 • dresy i obuwie sportowe;
 • strój i klapki kąpielowe(zajęcia na basenie).
Tryb przyjęcia pacjenta do oddziału

Dokumenty do pobrania:

 1. Skierowanie na Oddział Rehabilitacji
 2. Skala Barthel
 3. Klauzula informacyjna

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

1) Lekarzy oddziałów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych.
2) W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Do oryginału skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (lub kopia) potwierdzająca rozpoznanie i uzasadniająca skierowanie, skalę Barthel wypełnioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Na skierowaniu prosimy dopisać numer telefonu kontaktowego do pacjenta.

Pacjent po otrzymaniu zaproszenia, winien potwierdzić termin przyjazdu pod numerem telefonu 746 326 108, w dni robocze, w godzinach 8:00 – 12:00.

Odmowa przyjazdu w wyznaczonym terminie z przyczyn innych niż medyczne powoduje skreślenie z listy oczekujących.
Zmiana terminu na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie).

Dodatkowe informacje o oddziale
 • nie zapewnia się zakwaterowań rodzinnych, w tym małżeńskich;
 • w przypadku małżeństw, które otrzymały skierowanie w tym samym terminie gwarantuje się miejsce kobiecie w pokoju żeńskim, mężczyźnie w pokoju męskim;
 • zapewnia się przyjęcie zgodnie z kwalifikacją lekarską (pilna,stabilna) oraz kolejką oczekujących;
 • nie jest prowadzona rezerwacja pokoi;
 • pobyt rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godziny 14:00, natomiast kończy się w dniu wyjazdu do godziny 12:00;
 • w pokojach znajdują się odbiorniki telewizyjne, płatne 80 zł (pobyt 3-tygodniowy, od pokoju);
 • możliwość korzystania z czajnika elektrycznego, płatne 31,50 zł  (pobyt 3-tygodniowy);
 • parking jest płatny 260 zł (pobyt 3-tygodniowy);
 • przewidywany czas pobytu około 21 dni
 • istnieje możliwość pobytu z opiekunem w schorzeniach wymagających szczególnej opieki (pobyt opiekuna pełnopłatny wg cennika)