Pielęgniarka Oddziałowa

Agata Stasiak
licencjat pielęgniarstwa

Personel oddziału
  • lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, balneologii i medycyny fizykalnej
  • pielęgniarki
  • magistrowie i technicy fizjoterapii

 Kierownik oddziału , lekarze: 746 326 319
 Pielęgniarki 746 326 219

Leczenie sanatoryjne dla dorosłych świadczymy na podstawie skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowanie wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Każde skierowanie musi być potwierdzone przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach leczenia oferujemy Państwu bazę hotelową, żywieniową i zabiegową w jednym obiekcie. Gwarantujemy badania diagnostyczne i dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia. Pełniony jest całodobowy dyżur pielęgniarski oraz pomoc lekarska w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych – na wezwanie pielęgniarki. Wstępne badanie lekarskie przeprowadzane jest w pierwszej dobie po przyjęciu a końcowe w ciągu 24 godzin przed wypisem. Przeprowadzane są cotygodniowe kontrolne badania lekarskie. Ustalony jest i na bieżąco korygowany program leczenia balneologicznego i farmakologicznego.

Pacjent ponosi koszty opłaty klimatycznej i częściową odpłatność do kosztów wyżywienia i zakwaterowania uzależnioną od standardu pokoju okreloną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Zabiegi odbywają się przez 6 dni w tygodniu w dwóch cyklach dziennych – przed i popołudniowych przez 5 dni oraz w sobotę w 1 cyklu. Pacjent otrzymuje średnio trzy zabiegi fizykalne dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia zasadniczego będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiskowej rehabilitacji. Jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne z udziałem: wód leczniczych, peloidów, z użyciem gazów leczniczych lub zabiegi  z hydroterapii, kinezyterapii, fizjoterapii  i masażu. Dieta ustalana jest zgodnie z profilem leczenia. Prowadzona jest edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ukierunkowana zgodnie z profilem leczniczym oddziału.

Dodatkowe informacje o oddziale
  • pacjenci kwaterowani są w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym
  • w pokojach znajdują się odbiorniki telewizyjne, płatne.
  • możliwość korzystania z czajnika elektrycznego, płatne 1,5zł/dobę
  • przewidywany czas pobytu około 21 dni
  • istnieje możliwość pobytu z opiekunem w schorzeniach wymagających szczególnej opieki (pobyt opiekuna pełnopłatny wg cennika)
  • opłata uzdrowiskowa

 

Informacje

Dyżurka Pielęgniarek

Telefon kontaktowy:

74 63 26 219