Procedura przyjęcia Kuracjusza na leczenie uzdrowiskowe

 

Procedura przyjęcia Kuracjusza na leczenie uzdrowiskowe w  SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym „BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju

Aby chronić naszych Pacjentów i zachować zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wynikające z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych wprowadzone zostają zasady postępowania przy przyjęciu pacjenta do Sanatorium.

  1. Do Sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz posiadająca negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
  2. Na turnus nie mogą zgłaszać się osoby, które aktualnie przebywają z osobą odbywająca kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną.
  3. Pacjent po przyjeździe kieruje się do głównego wejścia budynku Sanatorium Kuracjusz musi mieć założoną maseczkę ochronną lub przyłbicę. Należy również dokonać dezynfekcji rąk środkiem dostępnym w dozowniku przy wejściu.
  4. Po wejściu do budynku sanatorium odbędzie się wstępne badanie kwalifikacyjne

( pomiar temperatury ciała, wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej).

  1.  Następnie kuracjusz zostanie skierowany do Recepcji celem zameldowania i przydzielenia pokoju. Przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba. Pozostałe osoby mogą przebywać w odpowiedniej odległości, pozwalającej na przestrzeganie dystansu społecznego, wynoszącego 1,5 – 2 metrów. (oznakowanie taśmą na podłodze).
  2. Po dokonaniu meldunku Kuracjusz zostaje skierowany do przydzielonego pokoju a następnie do dyżurki pielęgniarskiej, gdzie zostaną wykonane dalsze badania diagnostyczne, założona dokumentacja medyczna oraz wyznaczenie miejsca i terminu wizyty lekarskiej.
  3. Zakwaterowanie Kuracjuszy w sanatorium odbywa się na zasadach wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia osobodzień pobytu  rozpoczyna się o godzinie 14.00 pierwszego dnia pobytu, ale ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, mając na uwadze względy bezpieczeństwa ( unikanie gromadzenia się) procedurę przyjęcia będziemy starali się rozpoczynać w miarę możliwości wcześniej, uwzględniając bieżący  napływ Kuracjuszy do budynku.

 

                                                                                                                                                                     Dyrekcja SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego  „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju