Procedura przyjęcia Kuracjusza na leczenie uzdrowiskowe

 

Procedura przyjęcia Kuracjusza na leczenie uzdrowiskowe w  SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym „BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju

Aby chronić naszych Pacjentów i zachować zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wynikające z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych wprowadzone zostają zasady postępowania przy przyjęciu pacjenta do Sanatorium.

  1. Do Sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną
  2. Pacjent po przyjeździe kieruje się do głównego wejścia budynku Sanatorium 
  3.  Następnie kuracjusz kieruje się  do Recepcji celem zameldowania i przydzielenia pokoju. Przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba. Pozostałe osoby mogą przebywać w odpowiedniej odległości, pozwalającej na przestrzeganie dystansu społecznego, wynoszącego 1,5 – 2 metrów. 
  4. Po dokonaniu meldunku Kuracjusz zostaje skierowany do przydzielonego pokoju a następnie do dyżurki pielęgniarskiej, gdzie zostaną wykonane dalsze badania diagnostyczne, założona dokumentacja medyczna oraz wyznaczenie miejsca i terminu wizyty lekarskiej.
  5. Zakwaterowanie Kuracjuszy w sanatorium odbywa się na zasadach wymiany turnusu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia osobodzień pobytu  rozpoczyna się o godzinie 14.00 pierwszego dnia pobytu.

 

                                                                                                                                                                     Dyrekcja SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego  „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju