Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

                                                                                                                              

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA OŚMIU POKOI, CZĘŚCI WSPÓLNYCH I KOMUNIKACJI ORAZ TARASU Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI LECZNICZEJ"

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 660 524,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 008 889,00 ZŁ

 Ze środków z dotacji częściowo sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na : 

 • Przebudowie 7 pokoi dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się o balkoniku i kulach wraz z niezbędnymi instalacjami
 • Przebudowie 1 pokoju dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z niezbędnymi instalacjami
 • Przebudowie komunikacji z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi instalacjami
 • Przebudowie małej w windy towarowej serii A
 • Przebudowa dojścia do tarasu, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i z wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych oraz magazynu na leżaki
 • Przebudowa tarasu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                              

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

DATA OTRZYMANIA DOTACJI: 15.06.2021 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 90 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 110 160,00 ZŁ

ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI ZAKUPIONO ŁÓŻKO DO HYDROMASAŻU NA SUCHO.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                

 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BRISTOL MSWiA W KUDOWIE-ZDROJU"

Roboty budowlane rozpoczęły się 26 kwietnia 2021 r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 26 sierpnia 2021 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 000 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 336 522,00 ZŁ

 Ze środków z dotacji częściowo sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na : 

 • przebudowie nawierzchni drogi pożarowej, parkingów, chodnika, placów
 • budowie parkingu dla 7 samochodów osobowych
 • budowie parkingu dla 3 samochodów osobowych
 • budowie parkingu dla 8 samochodów osobowych
 • przebudowie dolnego parkingu z wykonaniem drogi pożarowej
 • przebudowie schodów terenowych
 • wymianie instalacji oświetleniowej
 • budowie instalacji monitoringu
 • budowie zasilania szlabanu
 • przebudowie kanalizacji deszczowej z wykonaniem nowych przyłączy kanalizacji deszczowej
 • wykonaniu renowacji murów oporowych
 • wykonaniu ogrodzenia terenu.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                

 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODY, ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Z WYKONANIEM UKŁADU DEZYNFEKCJI OBIEGU CIEPŁEJ WODY I PRZEBUDOWĄ REZERWOWEGO ZBIORNIKA WODY W BUDYNKU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BRISTOL MSWiA W KUDOWIE-ZDROJU"

Roboty budowlane rozpoczęły się w dniu 5 marca 2021 r. i zostały zakończone podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu 28 czerwca 2021.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 350 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 471 680,00 ZŁ

Ze środków z dotacji częściowo sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej w segmencie A i B1 budynku SP ZOZ Sanatorium uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie - Zdroju.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Bristol
Data utworzenia:2021-07-08
Data publikacji:2021-07-08
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Galas
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Galas
Liczba odwiedzin:120

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-07-08 13:54:55Paweł Galasdodanie stronyDotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych