Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 2016, Nr 119 z 04.05.2016r, str. 1), dalej RODO, oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz.1000) informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „BRISTOL” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 1 w Kudowie-Zdroju (kod pocztowy: 57-350), tel.: (74) 632 61 16, adres e-mail: sekretariat@sankud.pl.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Beata Hrycej - iod@sankud.pl
 3. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych lub ustawowych, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich przetwarzania.
 10. Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


Administrator Danych Osobowych

 

Klauzule informacyjne:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Sanatorium Bristol
Data utworzenia:2018-11-30
Data publikacji:2018-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:313