Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

 

                                                         

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BRISTOL MSWiA W KUDOWIE - ZDROJU UL. OKRZEI 1"

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 266 129,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  12 564 853,88 ZŁ

Ze środków z dotacji częściowo zostanie sfinansowana termomodernizacja budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie - Zdroju:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • Ocieplenie stropodachu niewentylowanego,
 • Ocieplenie stropu zewnętrznego,
 • Wymianę luksfer na nową stolarkę okienną,
 • Wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej na nową,
 • Montaż paneli fotowoltaicznych

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. "ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA SERWEROWNIĘ W BUDYNKU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BRISTOL MSWiA W KUDOWIE - ZDROJU"

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 220 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:  260 637,00 ZŁ

Ze środków z dotacji częściowo zostanie sfinansowana adaptacja pomieszczenia na serwerownię w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie - Zdroju, która obejmie:

 • demontaż i utylizacja istniejącego agregatu prądotwórczego, przebudowa układu zasilania, montaż i uruchomienie nowego agregatu.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                  

 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I  PRZEBUDOWĄ REZERWOWEGO ZBIORNIKA WODY W BUDYNKU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BRISTOL MSWiA W KUDOWIE-ZDROJU"

Roboty budowlane rozpoczęły się w dniu 04.04.2022 r.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 700 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 894 840,01 ZŁ

Ze środków z dotacji częściowo sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej w segmencie B2 i C budynku SP ZOZ Sanatorium uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie - Zdroju.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                  

DOTACJA Z FUNDUSZY PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE NA ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

KWOTA DOTACJI: 40 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 44 199,15

 

ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI ZOSTANĄ ZAKUPIONE:

 • SATURATOR CO2 DO WANIEN KWASOWĘGLOWYCH
 • WANNA DO KĄPIELI KWASOWĘGLOWEJ
 • WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                  

DOTACJA Z FUNDUSZY PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH W FORMIE TURNUSÓW ANTYSTRESOWYCH

 

KWOTA DOTACJI: 77 000,00 ZŁ

 

Środki dotacji zostaną przeznaczone na realizację turnusów antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, a w szczególności na:

1) zajęcia psychoprofilaktyczne obejmujące:

a) warsztaty psychologiczne umiejętności interpersonalnych,

b) zajęcia relaksacyjne grupowe (wraz z nauką technik relaksacji),

c) porady (lekarskie lub psychologiczne);

2) zabiegi rehabilitacyjne;

3) opiekę lekarską i pielęgniarską.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                                                                              

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. "ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA SERWEROWNIĘ W BUDYNKU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BRISTOL MSWiA W KUDOWIE - ZDROJU"

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 333 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 403 701,38 ZŁ

Ze środków z dotacji częściowo zostanie sfinansowana adaptacja pomieszczenia na serwerownię w budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie - Zdroju, która obejmie:

 • Przebudowę pomieszczenia
 • Modernizację infrastruktury wodnej, energetycznej, teleinformatycznej
 • Budowę niezbędnych systemów

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                                                                              

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA I PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA OŚMIU POKOI, CZĘŚCI WSPÓLNYCH I KOMUNIKACJI ORAZ TARASU Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI LECZNICZEJ"

 

KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA: 660 524,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO: 346 478,35 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 061 063,01 ZŁ

 Ze środków z dotacji częściowo sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na : 

 • Przebudowie 7 pokoi dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się o balkoniku i kulach wraz z niezbędnymi instalacjami
 • Przebudowie 1 pokoju dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z niezbędnymi instalacjami
 • Przebudowie komunikacji z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi instalacjami
 • Przebudowie małej w windy towarowej serii A
 • Przebudowa dojścia do tarasu, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i z wydzieleniem pomieszczeń gospodarczych oraz magazynu na leżaki
 • Przebudowa tarasu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                              

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

DATA OTRZYMANIA DOTACJI: 15.06.2021 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 90 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 110 160,00 ZŁ

ZE ŚRODKÓW Z DOTACJI ZAKUPIONO ŁÓŻKO DO HYDROMASAŻU NA SUCHO.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                

 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BRISTOL MSWiA W KUDOWIE-ZDROJU"

Roboty budowlane rozpoczęły się 26 kwietnia 2021 r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 26 sierpnia 2021 r.

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 000 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 336 522,00 ZŁ

 Ze środków z dotacji częściowo sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na : 

 • przebudowie nawierzchni drogi pożarowej, parkingów, chodnika, placów
 • budowie parkingu dla 7 samochodów osobowych
 • budowie parkingu dla 3 samochodów osobowych
 • budowie parkingu dla 8 samochodów osobowych
 • przebudowie dolnego parkingu z wykonaniem drogi pożarowej
 • przebudowie schodów terenowych
 • wymianie instalacji oświetleniowej
 • budowie instalacji monitoringu
 • budowie zasilania szlabanu
 • przebudowie kanalizacji deszczowej z wykonaniem nowych przyłączy kanalizacji deszczowej
 • wykonaniu renowacji murów oporowych
 • wykonaniu ogrodzenia terenu.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                

 

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. "PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODY, ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Z WYKONANIEM UKŁADU DEZYNFEKCJI OBIEGU CIEPŁEJ WODY I PRZEBUDOWĄ REZERWOWEGO ZBIORNIKA WODY W BUDYNKU SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO BRISTOL MSWiA W KUDOWIE-ZDROJU"

Roboty budowlane rozpoczęły się w dniu 5 marca 2021 r. i zostały zakończone podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu 28 czerwca 2021.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 350 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 471 680,00 ZŁ

Ze środków z dotacji częściowo sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej w segmencie A i B1 budynku SP ZOZ Sanatorium uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie - Zdroju.