Jesteś tutaj: Start / Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Sukcesywna dostawa borowiny drobnomielonej

 Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr 1 - Oświadczenie - pobierz

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy - pobierz

 

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 1 do umowy - pobierz

Klauzula RODO - pobierz

Oświadczenie RODO - pobierz

 Pytania i odpowiedzi - pobierz

 

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców świeżych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 2 - projekt umowy - pobierz

 

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców przetworzonych

Wybór oferty - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -pobierz

Załącznik nr 3 - Projekt umowy - pobierz

Klauzula RODO - pobierz

Oświadczenie RODO - pobierz

 

Sukcesywna dostawa środków czystości

Wybór oferty - pobierz

 

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców mrożonych

Wybór oferty - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - pobierz

Załącznik nr 3 - Projekt umowy - pobierz

Klauzula RODO - pobierz

Oświadczenie RODO - pobierz